Άλλες μετρήσεις

Στα πλαίσια του σχεδιασμού κατάλληλου διατροφικού προγράμματος,  πραγματοποιούνται στοχευμένες μετρήσεις με σκοπό να αποκτήσουμε ολοκληρωμένη εικόνα για τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά. Αυτές ποικίλουν ανάλογα με τη φυσική κατάσταση του ατόμου και συνεκτιμώνται με την κλινική εικόνα.

Τέτοιες μετρήσεις είναι:

  • Μέτρηση Βάρους
  • Μέτρηση Ύψους 
  • Μέτρηση Περιμέτρου Στήθους, Μέσης, Ισχίων 
  • Προσδιορισμός Δείκτη Μάζας Σώματος