Ανάλυση Σύστασης Σώματος

Η πιο συχνή μέθοδος ανάλυσης σύστασης σώματος είναι η Βιοηλεκτρική Εμπέδηση

Κατά την εφαρμογή της μεθόδου, χαμηλής τάσης ηλεκτρικό ρεύμα διαπερνά το σώμα και παρέχει αποτελέσματα βασισμένα στην αγωγιμότητα των διαφορετικών στοιχείων που αποτελούν το σώμα (μυική μάζα, λίπώδης ιστός, οστά κλπ.).

Στο Μindfoodness χρησιμοποιούμε τον Αναλυτή τελευταίας τεχνολογίας InBody 570, για αξιόπιστα και έγκυρα αποτελέσματα σε κάθε ανάλυση σύστασης σώματος.

Στόχος μας είναι να εκτιμήσουμε την κατάσταση θρέψης και την κατανομή λίπους στο σώμα, μαζί με άλλους παράγοντες, όπως ο δείκτης οιδήματος, ο δείκτης παχυσαρκίας κ.ά., ώστε να παρέχουμε εξατομικευμένες συμβουλές για τη διαχείριση του βάρους, την αποκατάσταση δεικτών υγείας, καθώς και την πρόληψη και διατροφική αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων. 

Ο κορυφαίος αναλυτής InBody570 ξεχωρίζει γιατί: 

  • Παρέχει συνολικά 39 διαφορετικά αποτελέσματα για τη σύσταση σώματος. 
  • Χρησιμοποιεί 3 διαφορετικές συχνότητες (5, 50 και 500kHz) σε κάθε ένα από τα 5 τμήματα του σώματος με αποτέλεσμα να μας παρέχει έγκυρες μετρήσεις. Μετρά σε πραγματικό χρόνο το κάθε άτομο ανεξάρτητα από φύλο, ηλικιά, φυσική δραστηριότητα κ.ά. 
  • Δεν προσαρμόζει τα αποτελέσματα βάσει μαθηματικών τύπων και εμπειρικών δεδομένων. 
  • Διαπερνά το κυτταρικό τοίχωμα και δίνει ακριβή αποτελέσματα αναφορικά με τα εξωκυττάρια και ενδοκυττάρια υγρά παρέχοντας μας τη δυνατότητα να διαγνώσουμε τυχόν οίδημα. 

Η μέτρηση απαιτεί: 

– 3 ώρες νηστεία και αποχή από κατανάλωση ροφημάτων και νερού (στο μέτρο του εφικτού) 

– αποφυγή έντονης άσκησης και κόπωσης για 24 ώρες πριν 

– να μην υπάρχει εγκατεστημένος βηματοδότης στο σώμα να μην υπάρχει κάποια λάμα ή άλλο μεταλλικό εμφύτευμα 

– εάν η εξεταζόμενη είναι γυναίκα να βρίσκεται εκτός εμμήνου ρύσεως και να μην είναι έγκυος