Μέτρηση Δερματοπτυχών

Η μέτρηση των δερματοπτυχών ανήκει στις κλασσικές μεθόδους προσδιορισμού του σωματικού λίπους. Τα τελευταία χρόνια, με την εμφάνιση άλλων, περισσότερο σύγχρονων μεθόδων, όπως της βιοηλεκτρικής εμπέδησης, η χρήση των δερματοπτυχών είναι περιορισμένη.

Ουσιαστικά, με τη μέτρηση αυτή μετράμε το πάχος του υποδόριου λίπους, σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος. Από αυτές τις μετρήσεις υπολογίζεται μέσω μαθηματικών τύπων το συνολικό σωματικό λίπος.

Οι παρακάτω πτυχές μπορούν να μετρηθούν με αυτή τη μέθοδο, αν και συνήθως αρκεί η μέτρηση τριών από αυτές:

  • πτυχές δικεφάλου και τρικεφάλου
  • θωρακική και υποωμοπλατιαία 
  • κοιλιακή και υπερλαγώνια 
  • μηριαία και γαστροκνημιαία

Στο Mindfoodness η μέτρηση των δερματοπτυχών αποτελεί αξιόπιστο εργαλείο, χωρίς να αντικαθιστά την ανάλυση σύστασης σώματος. Η μέτρηση αυτή χρησιμοποιείται κυρίως σε άτομα που δεν μπορούν να κάνουν χρήση του αναλυτή σύστασης σώματος, καθώς και σε αθλητές που ενδιαφέρονται για στοχευμένες μετρήσεις σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος.