Μέτρηση Βασικού Μεταβολισμού

Ο Βασικός Μεταβολισμός Ηρεμίας (Resting Metabolic Rate, RMR) ή απλά Βασικός Μεταβολισμός αντιπροσωπεύει την ελάχιστη απαιτούμενη ενέργεια,  που καταναλώνει το σώμα μας για να επιτελέσει τις ζωτικές λειτουργίες του (όπως η λειτουργία των οργάνων, η αναπνοή και η διατήρηση της θερμοκρασίας του σώματος). Πιο απλά, πρόκειται για τις θερμίδες (kcal) που δαπανά ο οργανισμός ημερησίως, σε κατάσταση απόλυτης ηρεμίας. Ο RMR Αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής ενεργειακής δαπάνης, με ποσοστό περίπου 60-75%. 

Απο τι εξαρτάται η τιμή του Βασικού Μεταβολισμού;

Oι τιμές του RMR παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις απο άτομο σε άτομο και εξαρτώνται απο την ηλικία, το φύλλο, τα σωμετομετρικά χαρακτηριστικά, τη σύσταση σώματος, την κλινική εικόνα, τον ύπνο, την άσκηση και τη διατροφή.

Γιατί είναι απαραίτητη η μέτρηση του; 

Απαραίτητη προϋπόθεση για το σχεδιασμό ενός επιτυχημένου πλάνου διατροφής είναι ο ακριβής προσδιορισμός της ημερήσιας ενεργειακής δαπάνης, η οποία αποτελείται απο τον βασικό μεταβολισμό, τη θερμογενετική επίδραση της τροφής (θερμιδική κατανάλωση κατά τη μάσηση, πέψη και απορρόφηση της τροφής) και την ενέργεια που καταναλώνουμε κατά τη διάρκεια κάποιας φυσικής δραστηριότητας.

Ποια είναι η κατάλληλη μέθοδος μέτρησης;

O βασικός μεταβολισμός ηρεμίας συνήθως εκτιμάται μέσω εξισώσεων. Μια μέθοδος που οδηγεί πολύ συχνά σε υποτίμηση ή υπερεκτίμηση της πραγματικής τιμής (σφάλμα έως 40%). Αντίθετα,  μέσω της έμμεσης ή άμεσης θερμοδομετρίας λαμβάνουμε αξιόπιστα και ακριβή αποτελέσματα. Στο Mindfoodness η μέτρηση RMR πραγματοποιείται με τη μέθοδο της έμμεσης θερμιδομετρίας, κατά την οποία γίνεται μέτρηση της κατανάλωσης οξυγόνου με μεγάλη ακρίβεια, καθορίζοντας τις ενεργειακές απαιτήσεις του ατόμου. Χρησιμοποιείται ο επαγγελματικός αναλυτής υψηλής πιστότητας Μetacheck 7100, ο οποίος διαθέτει υψηλή επιστημονική εγκυρότητα με απόκλιση μόνο 27 kcal. 

 

Πως γίνεται η μέτρηση; 

Η μέτρηση είναι απλή και πραγματοποιείται στον ευχάριστο χώρο που δημιουργήσαμε για εσάς. Χρησιμοποιείται ειδικό ατομικό σπιρόμετρο, μέσω του οποίου πραγματοποιείται εισπνοή και εκπνοή. Η συνολικής διάρκεια της μέτρησης είναι 10-15 λεπτά.

Η υπηρεσία απευθύνεται:

 – σε αθλητές και στον γενικό πληθυσμό, εφόσον δεν υπάρχει αλλεργία στο υλικό λάτεξ.